Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Ochlodes sylvanus
Vimeo video: Argynnis adippe
Vimeo video: Gonepteryx rhamni
Vimeo video: Thymelicus lineola
Vimeo video: Lycaena virgaureae
Vimeo video: Aglais urticae
Vimeo video: Argynnis aglaja
Vimeo video: Lasiommata maera
Vimeo video: Vanessa atalanta
Vimeo video: Lycaena virgaureae
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.