Vingespenn

35-50 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er oransje med store, avrundede mørke flekker. Bakvingeundersiden er rødlig med store sølvfargede pletter. Framvingespissen er utdradd. De store runde flekkene på oversiden og sølvflekkene på bakvingens underside gjør arten umiskjennelig.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste delene og Storbritannia. Nord-Afrika, Madeira, Kanariøyene og østover til det nordlige India og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt til Nord-Trøndelag. Arten opptrer imidlertid uregelmessig og ser bare ut til å ha stabile forekomster i regnskyggeområdet i den nordlige delen av Gudbrandsdalen og i Ottadalen. I enkelte år kan den forekomme lokalt på Østlandet og Sørlandet. Mellom 2000 og 2008 var arten nær fraværende på Østlandet, men fra og med 2009 har arten hatt en voldsom framgang og har blitt funnet i antall over store deler av Sør-Norge øst for vannskillet, med enkeltfunn også på Vestlandet. Arten har vandretendenser, og en del funn representerer sikkert streifdyr som har beveget seg utenfor sitt egentlige leveområde.

Unge stadier

Larven lever på stemorsblomst og åkerstemorsblomst. Den er svart med dobbelt hvit rygglinje, avbrutt av brune leddinnsnitt, og med 6 rekker rødbrune, piggete torner. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Medio mai - juni og august - september i to generasjoner.

Økologi

Arten er svært solelskende, og finnes på magre steder som tørrenger og solvendte urer og berg.