Vingespenn

35-44 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er brun med grønnlig skjær. Framvingen har tallrike hvitgule flekker og en tydelig svart øyeflekk med hvit kjerne nær spissen. Bakvingen har en rad hvitgule flekker med 3-4 svarte øyeflekker langs kanten. Arten kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, til Tyrkia og Ural.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. På Vestlandet er den kjent fra Kvinnherad i Hordaland og fra mange lokaliteter i Møre og Romsdal. I Trøndelag er arten påvist i Ørland i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på sølvbunke, lundgrønnaks, hundegras, hengeaks, lundhengeaks og andre gressarter. Den er grønn med mørk rygglinje og to lyse sidelinjer. Puppen overvintrer hengende nær bakken på en plantedel.

Flyvetid

Medio mai - juni og juli - august. Arten har to generasjoner, i alle fall i den sydligste delen av utbredelsesområdet. I Norge er andregenerasjonen mindre tallrik

Økologi

I glissen skog og små lysninger der det er halvskygge, både i løvskog og blandingsskog.