Vingespenn

36-48 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er fløyelsaktig brunsvart. Både fram- og bakvingen har et brunrødt bånd i ytre del som omslutter en rad med mer eller mindre utviklede øyeflekker eller prikker. På bakvingeundersiden er det et hvitt bånd som starter på framkanten og som vanligvis stanser før midten av vingen. Dette hvite båndet mangler hos de øvrige nordiske Erebia-artene og er et godt artskjennetegn. Imidlertid finnes det individer hvor dette båndet mangler. Arten er likevel som regel lett gjenkjennlig på det brede brunrøde oversidebåndet som strekker seg over både fram- og bakvingen.

Totalutbredelse

Nord-Europa, høyereliggende områder i Mellom-Europa, mot øst til Japan og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på mange ulike gress- og starrarter. Den er sandfarget eller blekt oker. Ryggen er nesten hvit med en brun midtlinje. Det er en bred hvitaktig sidelinje over de mørke åndehullene. Larven blir 35-38 mm lang, og overvintrer to ganger. Puppen ligger på bakken under en gresstue.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I skoglysninger og åpen skog, der det vokser rikelig med blomster. Den er vanlig i bjørkebeltet i fjellet. Sommerfuglen oppsøker gjerne gullris som nektarplante.