Vingespenn

36-43 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden på den sørlige delen av Østlandet nord til Sørum i Akershus og på Sørlandet vest til Kvinesdal i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på svartor og bjørk (Betula), av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I fuktig skog.