En meget sjelden art som kun er funnet to steder i Norge i Seljord og Eidsskog. Arten parasitterer på Andrena lathyri, og vil kunne finnes på lokaliteter der verten er tallrik. Svært lik Nomada striata.