Kun funnet to ganger i Norge i hhv. Eidskog i Hedmark og Flå i Buskerud. Den er knyttet til verten, Andrena fulvida og finnes gjerne i lysninger i barskog. Åpenbart en sjelden art, men kan være noe oversett.