En vanlig art på Østlandet som parasitterer på Andrena vaga og Andrena cineraria. Hannen har en utpreget gul farge og karakteristiske knuter på antenneleddene.