Sandfiltbia er funnet på de fleste lokaliteter der vertsarten sandsilkebie Colletes impuncatus er kjent. Vanligst langs kysten og nord til Trøndelag. Skilles fra andre filtbier på lengre behåring i pannen.