Den minste og en av våre vanligste arter av vepsebier. Finnes trolig over hele landet der vertsarter innen underslekten Micrandrea flyr. Mest vanlig i juni, men noen bestander flyr i to generasjoner.