Arten er sjelden i Norge til tross for at vertsbia Andrena barbilabris er nokså vanlig. Skilles på de lange sporene på bakleggene. I Norge er de største bestandene funnet øverst i Gudbrandsdalen og i Trøndelag.