En stor art med klare gule og svarte tegninger. Arten er relativt vanlig på Østlandet og flyr i mai. Den parasitterer på store Andrena-arter, som A. nigroaenea og carantonica, men litt uklart hvilke arter den prefererer i Norge.