Denne vepsebia er ikke observert i Norge på mer enn 100 år. Den har trolig forsvunnet fra landet vårt for lang tid tilbake. Arten parasitterer på rødknappsandbie, Andrena hattorfiana, som selv er meget sjelden.