Storsandbie er en av de største og vanligste sandbiene i hele Sør-Norge. Den flyr på forsommeren og besøker flere ulike blomsterarter. Hannen har svært lange antenner. Hunnen har mørk overside på bakleggene til forskjell fra den nærstående gullsandbia Andrena nigroaenea.

Forvekslingsarter