Kurvsandbie er en relativt sjelden art som er begrenset til kalkrike steder i Oslofjordsområdet. Arten er aktiv i juni og besøker gule kurvplanter, særlig flekkgrisøre. Dette er en mørk art med lyse baklegger (tibier).