Sotsandbie er en stor og helmørk art som er ganske sjelden. Den hekker i sandjord og er påvist på noen innlandslokaliteter på Østlandet. Den besøker ulike blomster og flyr hovedsakelig i mai, men noen bestander flyr i juli.