Vimeo video: Andrena scotica

Storsandbie Andrena scotica Perkins, 1916

  • | Arnstein Staverløkk

Storsandbie er en av de største og vanligste sandbiene i hele Sør-Norge. Den flyr på forsommeren og besøker flere ulike blomsterarter. Hannen har svært lange antenner. Hunnen har mørk overside på bakleggene til forskjell fra den nærstående Andrena nigroaenea.

Storsandbie Andrena scotica Perkins, 1916
| Norsk institutt for naturforskning | Frode Ødegaard