Geitodoris planata er en nakensnegl som vi vet lite om fordi den lett kan forveksles med arten Doris pseudoargus. Begge artene finner vi fra fjæresonen og nedover, der de spiser på store skorpedannende svamper.

Kjennetegn

Denne arten kan bli opptil 65 mm lang. Fargen på kroppen er rødbrun som er spekket med lysegult og brunlilla, samt bittesmå sorte prikker. Kroppen er oval og bred med en avflatet profil. Ryggsiden er besatt med butte og vorteformede, spikuløse små kappetuberkler av ulike størrelser. Karakteristisk for arten er de bleke og stjerneformede markeringene som inneholder kjertler som skiller ut syre. I midten av hver stjerneform er det en stor og hvit kappeturberkel. Rinoforene er lamellate og har 12–20 lameller som er kløyvde på baksiden, der rinoforlomma er tydelig omkranset av bleke kappetuberkler (noe som mangler hos Doris). Gjellebusken består av 7–8 små gjellegreiner. Hodet er lite og nesten utydelig, men med tydelige lange og fingerlignende munntentakler. Fronten av foten er adskilt fra hodet og har en tydelig langsgående fure.

Arten er relativt stor, men er godt kamuflert og sees sjelden i norske farvann. 

Utbredelse

Arten har en utbredelse fra Middelhavet og nordover langs de Britiske øyene nord til Altafjorden. Den er få funn av arten langs norskekysten antageligvis fordi den lett forveksles med Doris pseudoargus.

Levesett

Arten er funnet fra fjæresonen og ned til 70 meters dyp. Den er en svampspiser og er assosiert med svamparter som Hemimycale columella og Hymeniacidon sanguinea.

Forvekslingsarter

Geitodoris planata er den best kjente europeiske representanten for en ellers tropisk dominert slekt og familie. Arten kan ved første øyekast forveksles med Doris pseudoargus, men skilles fra denne blant annet ved de stjerneformede markeringene på ryggsiden, den brunflekkede undersiden, og de tydelige munntentaklene som mangler hos Doris pseudoargus.

Etymologi

Slektsnavnet Geitodoris kommer fra gresk, der det greske ordet geito betyr lignende, og henviser til at denne slekten ligner på slekten Doris, som i historisk taksonomi var et utbredt slektsnavn på mange typer doride nakensnegler.

Artsnavnet planata kommer av latin for planatus som betyr flat eller avflatet, og henviser til den flate kroppsformen.

Slik tegnet Alder & Hancock arten da de beskrev den i 1846. 

YouTube video: Film av Geitodoris planata

Geitodoris planata filmet på bløtbunn ved den franske Atlanterhavskysten. 

Kilder

Bakken T (2019). Har vi funnet en sjelden nakensnegle? https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2019/10/28/har-vi-funnet-en-sjelden-nakensnegle/ Hentet 20. Desember 2020.

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Geitodoris planata (Alder & Hancock, 1846). www.artsdatabanken.no/Pages/300920. Nedlastet <dag/måned/år>.