Den eneste kjente illustrasjonen av Rostanga setidens som fulgte Odhners beskrivelse av arten. 

Rostanga setidens er kun kjent fra da den ble beskrevet fra Nordfolda nord for Bodø i 1939, og er ikke sett siden.

Kjennetegn

Rostanga setidens kan bli 20 mm lang. Kroppen er avlang og oval i formen, myk og med en tynn og smal kappekant. Ryggsiden er forhøyet, og ryggsiden på kappa er tett besatt med korte og spisse sylindriske og koniske kappetuberkler (som kalles karophyllidier). Rinoforene har 12 lameller. Gjellebusken består av 6 tripinnate gjeller som sitter i en krans omkring den anale papillen. Både rinoforer og gjellebusk kan trekkes inn og skjules i lommer i kappa, og disse lommene er omkranset av egne kappetuberkler.

Kroppsfargen er helgrå, mens rinoforene og gjellebusken har en hvit farge.

Nils Hjalmar Odhner gav en utførlig beskrivelse av både raspetunga (radula) og reproduksjonsorganene. 

Utbredelse

Arten er kun funnet ved Nordfolda nord for Bodø.

Levesett

Det finnes ingen opplysninger om artens biologi, annet enn at den er funnet på 160 meters dyp.

Forvekslingsarter

Rostanga setidens er i utseende veldig lik Rostanga rubra, begge har karophyllide kappetuberkler. Utseendemessig skiller de seg fra hverandre på fargen, der R. rubra har en gulhvit til oransje kroppsfarge med lysere kappetuberkler som omkranser rinoforene, så har R. setidens en helgrå kroppsfarge med hvite rinoforer og gjellebusk.

Etymologi

Rudolph Bergh gir i sin artikkel “Gattungen der Nordische Doriden” fra 1879 ingen forklaring på slektsnavnet Rostanga, slik han gjør for slektene Cadlina, Jorunna og Aldisa som han henter fra sagaen om laksdølene.

Artsnavnet setidens kommer fra latin og betyr børster, som sannsynligvis referer til de spisse karophyllide tuberklene.

Kommentarer

Arten ble beskrevet av Odhner i 1939 fra funn i Nordfolda nord for Bodø. Siden har ingen sett arten. Da Valdes og Gosliner i 2001 skulle revidere familien, fant de heller ikke tilbake til typematerialet. Slekten Boreodoris, som arten opprinnelig ble beskrevet under, ble synonymisert med slekten Rostanga.

Kilder

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate Mollusca from the western and northern coasts of Norway. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1939: 1–92.

Valdes A og Gosliner TM (2001). Systematics and phylogeny of the carophyllidiabearing dorids (Mollusca, Nudibranchia), with descriptions of a new genus and four new species from Indo-Pacific deep waters. Zoological Journal of the Linnean Society, 133: 103–198.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Rostanga setidens (Odhner, 1939). www.artsdatabanken.no/Pages/300871. Nedlastet <dag/måned/år>.