Jorunna artsdatabankia har en fløyelsaktig overflate med jevn gul til hvit farge, med uregelmessige brune flekker spredt over ryggen.

Kjennetegn

Jorunna artsdatabankia tilhører en familie av doride nakensnegler der kappeturberklene har karophyllidier. Det vil si at hver tuberkel består av en papill omkranset av tynne og langstrakte fingerlignende spikler. Dette gir arten et fløyelsaktig utseende fordi kappa som dekker hele kroppen er tett besatt med disse små og glinsende karophyllidiene.

Fargen på kappa har en jevn ensfarget hvit til gule farge. Spredt over kappa er et varierende antall brune flekker uregelmessig plassert. Rinoforene har 9–12 lameller, og er noe lysere enn kappa. Gjellebusken kan fremstå som liten fordi den lett trekkes inn i kappa, den består av 9 til 14 gjellegreiner som er noe lysere enn fargen på kappa.

Dette er en relativt stor art som kan bli opptil 40 mm lang.

Fargen er jevnt ensfarget hvit til gul med små uregelmessige brune spredte flekker. 

Utbredelse

Så langt er arten kjent fra noen få funn fra norskekysten, mellom Bergen og Frøya i Trøndelag. Den er også funnet på dypt vann i Nordsjøen, og Shetland i Storbritannia. 

Levesett

Arten er nylig beskrevet og lite er kjent om biologien til arten. Observasjoner dokumentert med bilder viser at den lever i områder med sekkdyr på hardbunn der en gjerne finner svamp i slekta Haliclona. Dette tyder på at den overlapper i diett og i leveområde med J. tomentosa

Den originale beskrivelsen av arten nevner ikke noe om reproduksjon. Siden den er nært beslektet med J. tomentosa er det imidlertid grunn til å tro at eggmassen likner – et bredt eggbånd som legges på høykant i en tett spiral.

Forvekslingsarter

Jorunna artsdatabankia kan lett forveksles med Jorunna tomentosa, der den viktigste forskjellen ligger i farge og pigmentering. Hos J. artsdatabankia er fargen jevnt ensfarget hvit til gul med små uregelmessige brune spredte flekker, mens hos J. tomentosa er fargen mer variabel, med mørke flekker i to rekker, gjerne kombinert med spredte mørke flekker over kappa.

Arten kan også forveksles med Rostanga rubra som også har en kappe tett besatt med karophyllidie kappetuberkler. Men sistnevnte art er karakteristisk med sin røde farge.

Etymologi

Jorunna er et navn hentet fra den islandske Laxdäla-sagaen oppkalt etter Jorunn Bjørnsdotter. Den danske forskeren Rudolph Bergh som beskrev slekten hentet mange navn fra norrøn historie, deriblant navnene på slektene Cadlina, Aldisa, Adalaria og Jorunna.

Artsnavnet artsdatabankia er gitt til ære for Artsdatabanken som gjennom sitt program "Artsprosjektet" er en viktig premissleverandør for kartlegging av biologisk mangfold i Norge.

Kommentarer

Det er nylig gjort en revisjon av Jorunna tomentosa, der Jorunna artsdatabankia ble skilt ut og beskrevet som en egen art. Det betyr at kunnskapen om J. tomentosa er oppdatert, og noe innskrenket sammenlignet med den vanlige litteraturen som brukes ved identifisering og som kilde til kunnskap om arten.

Fordi J. artsdatabankia er nyoppdaget er det foreløpig lite kunnskap om artenes biologi og utbredelse. Det er grunn til å tro at arten har en langt større utbredelse da eldre illustrasjoner av arter som nå er synonymer med J. tomentosa fra Storbritannia og Irland kan tyde på at det er snakk om denne arten.

Kilder

Neuhaus J, Rauch C, Bakken T, Picton B, Pola M og Malaquias MAE (2021). The genus Jorunna (Nudibranchia: Discodorididae) in Europe: a new species and a possible case of incipient speciation. Journal of Molluscan Studies 87(4): eyab028. https://doi.org/10.1093/mollus/eyab028

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Jorunna artsdatabankia Neuhaus, Rauch, Bakken, Picton, Pola & Malaquias, 2021. https://www.artsdatabanken.no/Pages/314317. Nedlastet <dag/måned/år>