Doridoxa walteri er en nakensnegl som bare er funnet noen svært få ganger, og kun på store havdyp. Den noe flattrykte og hvelvete kroppen har ingen utvekster på ryggen, og den mangler gjellebusk.

Kjennetegn

Doridoxa walteri har en hvelvet og moderat bred kropp og kan bli opptil 20 mm lang. Ryggsiden er dekket av en kraftig kappe, med uregelmessige og små halvkuleformede kappetuberkler. Ryggsiden virker glatt på fikserte individer. Kappa på ryggsiden er adskilt fra halen med en avrundet kant, og denne kappekanten er også besatt med en rekke cnidosekker. Gjellebusk mangler, og det gjør også langsgående gjeller og lameller under kappekanten. Arten mangler også karunkel.

På framsiden der kappa dekker over hodet, stikker det frem to laminate rinoforer. Rinoforene har god avstand til hverandre, og kan lukkes inne i rinoforslirene. Hodet har to store og kraftige fothyrno som går i ett med kappa. Kappa dekker framenden av dyret.

Kroppsfargen hos levende individer se ut til å være gjennomsiktig hvit der tarmsystemet gir dyret et brunaktig fargeskjær.

To eksemplarer samlet inn i den nordlige St. Lawrence-golfen i Canada. 

Utbredelse

Arten ble opprinnelig beskrevet fra østsiden av Svalbard. Det er også funnet ved Grønland, Island og nord for Færøyene. Den er nylig funnet igjen i Barentshavet øst for Svalbard, i Karahavet og Laptevhavet, og med to ulike funn i Norskehavet utenfor Nordland og Troms. Disse få funnene er alt som er kjent om arten siden den ble beskrevet i 1892.

Levesett

Arten er funnet i områder med kaldt vann, på dyp fra omtrent 40 m til mer enn 1200 m, på mudderbunn. Ut over dette er det ikke kjent noe om artens levevis.

Arten er sjelden og er bare funnet noen få ganger på dypt vann, fra 40 til 1200 meters dyp. 

Forvekslingsarter

Arten kan i omriss ligne Armina loveni, fordi den har en spiss hale, en bred og forhøyet kappe som foran er like bred som den er lang, lignende rinoforer, og fordi den mangler en sentral gjellebusk. Men den mangler de langsgående rillene, og en karunkel mellom rinoforene, som finnes hos A. loveni.

Kommentarer

En nylig publisert revisjon av artene i slekta viser at Doridoxa ingolfiana er synonym med D. walteri. Rapportene om funn av D. ingolfiana fra MAREANO-prosjektet i 2008 er altså D. walteri.

Etymologi

Den originale beskrivelsen av slekta Doridoxa gir ingen informasjon om navnets opphav, men det er åpenbart en avledning fra familienavnet Dorididae som har arter som kan ligne i ytre morfologi. Suffikset doxa kommer fra gresk og betyr “mening om noe”. Slektsnavnet Doridoxa henviser derfor til det paradokset at det er arter av en dorid snegle uten gjellebusk. Den ble derfor lenge klassifisert under arminidene, selv om den også manglet de viktige karakterene som langsgående gjeller under kappa og karunkel.

Artsnavnet walteri er gitt etter Alfred Walter fra Riga som var toktleder for ekspedisjonen til Svalbard der arten ble funnet.

Arten som nylig er synonymisert, D. ingolfiana, har sitt artsnavn ingolfiana etter “Den danske Ingolf-ekspedisjonen 1895-95" som gikk i farvannene mellom Grønland, Island og Jan Mayen, og i Davisstredet.

Slik illustrerte Arthur Krause arten da han beskrev den som Pleuroleura walteri i 1892. 

Kilder

Bergh R (1899). Nudibranchiate Gastropoder. Den danske Ingolf-Ekspedition. 2(3):1–46.

Evertsen J (2012). Ny art for norske farvann fra de store dyp. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2012/11/29/ny-art-for-norske-farvann-fra-de-store-dyp/ Lastet ned 11. juni 2021.

Korshunova T og Martynov A (2020). Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. PLoS ONE 15(11): e0242103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103

Valdes A, Murillo FJ, McCarthy JB og Yedinak N (2017). New deep-water records and species of North-Atlantic nudibranchs (Mollusca, Gastropoda: Heterobranchia) with the description of a new species. Journal of the Marine Biological Associatio of the United Kingdom, 97(2): 303–319.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doridoxa walteri (Krause, 1892). www.artsdatabanken.no/Pages/313653. Nedlastet <dag/måned/år>.