Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Rubramoena Cella, Carmona, Ekimova, Chichvarkhin, Schepetov & Gosliner, 2016. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313441. Nedlastet <dag/måned/år>