Cuthona norvegica er en art som kun er funnet og beskrevet én gang og ikke sett siden.

Kjennetegn

Cuthona norvegica har en bred og snegleformet kropp. Den har opptil 16 rekker med store og brede cerata langs ryggsiden. Kroppsfargen er dyp rosenrød, der eneste ytre pigmentering er hvite tupper på munntentakler, rinoforer og cerata. Arten er oppgitt å være 5–7 mm lang.

Utbredelse

Arten er funnet ved Evenskjær i Troms, som er det eneste funnet som er kjent.

Levesett

Det finnes ingen opplysninger om artens biologi eller reproduksjon.

Kommentarer

Den svenske zoologen Nils Hjalmar Odhner (1884-1973) studerte nakensnegler i Norge over en periode på mer enn 30 år. En av artene han beskrev var Cuthonella norvegica, som nå er plassert i slekta Cuthona. Beskrivelsen var basert på to fikserte individer på 7,5 og 5 mm, som Carl Dons hadde samlet inn i 1913 ved Evenskjær i Troms. Det var tydeligvis nok pigment igjen til at Odhner kunne angi den røde fargen på kroppen. Beskrivelsen er for øvrig i stor grad basert på indre anatomi. Kunnskap om denne arten er derfor mangelfull.

Forvekslingsarter

Det finnes for lite informasjon om arten til å angi forvekslingsarter.

Etymologi

Slektsnavnet Cuthona er et navn som Alder & Hancock hentet fra den gaeliske sagafortellingen «Poems of Ossian» fra 1850. 

Artsnavnet norvegica viser til at arten er beskrevet fra Norge.

Kilder

Korshunova T, Sanamyan NP, Sanamyan KE, Bakken T, Lundin K, Fletcher K og Martynov AV (2021). Biodiversity hotspot in cold waters: a review of the genus Cuthonella with descriptions of seven new species (Mollusca, Nudibranchia). Contributions to Zoology 90: 216–283. https://doi.org/10.1163/18759866-BJA10017

Odhner NH (1929). Aeolidiiden aus dem nördlichen Norwegen. Tromsø Museums Aarshefter, 1927, 50:1–22.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthona norvegica (Odhner, 1929). www.artsdatabanken.no/Pages/308064. Nedlastet <dag/måned/år>