Rubramoena rubescens er en relativt uvanlig art som ble beskrevet for første gang fra de Britiske øyer i 1978. Siden den gang er den blitt funnet noen få ganger langs norskekysten. Den kan lett forveksles med Rubramoena amoena.

Kjennetegn

Rubramoena rubescens har en slank kropp som kan bli opptil 18 mm lang. Ryggsiden er tett besatt med opptil 11 rekker med cerata med opptil 6 cerata i hver rekke. Kroppsfargen er gjennomsiktig. Tarmkanalene i cerata er olivengrønne til brune. Ytre pigmentering består av hvite flekker på cerata og på kroppen. Både cerata, munntentakler og rinoforer har disse hvite flekkene konsentrert mot tuppen. I tillegg har cerata en rød flekk nede ved basis, og rinoforene har et rødt bånd midt på.

Rubramoena rubescens har vanligvis tydelig rødfarge ved basis av cerata, særlig de som sitter lengst frem på kroppen. 

Utbredelse

Arten ble opprinnelig beskrevet fra de Britiske øyer i 1978. Siden da er den funnet i Nederland og Sverige. Langs norskekysten er arten funnet fra Oslofjorden til Trondheimsfjorden.

Levesett

Rubramoena rubescens beiter på flere arter hydrozoer i slektene Halecium og Sertularia. Den lever på grunt vann fra fjæresonen og ned i tareskogen. Det er lite kunnskap om denne arten. Den er liten, vanskelig å oppdage og ligner svært mye på Rubramoena amoena som har en større utbredelse utenfor Norge.

Eggmassen består av en tynn tråd som legges i en ujevn kveil blant grenene på hydrozoene arten spiser. Ved de Britiske øyer er det funnet egg fra mai til august.

Rubramoena rubescens kan skilles fra Rubramoena amoena på at den mangler et rødbrunt bånd på munntentaklene, som bare har hvit pigmentering. 

Forvekslingsarter

Rubramoena rubescens er svært lik Rubramoena amoena, der R. amoena skiller seg fra R. rubescens ved at den har røde bånd på munntentaklene. I tillegg har R. amoena spredte små prikker med hvitt pigment, mens hos R. rubescens er det større hvite flekker som utgjør pigmenteringen.

Etymologi

Slektsnavnet Rubramoena henviser til de to artene som denne slekten omfatter – rubescens og amoena.

Artsnavnet rubescens kommer fra latin og betyr rødlig.

Arten kan være tallrik lokalt. Her er to individer som er i ferd med å pare seg. 

Kilder

Cella K, Carmona L, Schepetov D og Gosliner TM (2016). A radical solution: The phylogeny of the nudibranch family Fionidae. PLOS One 11(12): 1–22.

Picton BE og Brown GH (1978). A new species of Cuthona (Gastropoda: Opsthobranchia) from the British Isles. Journal of Conchology, 29(6): 345–348.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Rubramoena rubescens (Picton & Brown, 1978). www.artsdatabanken.no/Pages/308054. Nedlastet <dag/måned/år>