Carronella pellucida har ofte skarpt røde cerata. Den har en typisk positur hvor den ofte sitter litt “sammenkrøpet” med rinoforene pekende nesten parallelt i en bue fremover, og med cerata til alle kanter. Det er en storvokst art som blir opptil 40 mm lang.

Carronella pellucida er ofte å finne blant Tubularia, men den kan også spise andre hydrozoer.

Kjennetegn

Arten har nesten lysende gjennomskinnelig hvit kropp, som er slank og grasiøs. Den har lange fothyrno. Rinoforene er også svært lange, glatte til svakt rynkete og med pigment som starter halvveis ut mot toppen og blir gradvis helt hvite ytterst. Munntentaklene er lange og pigmenterte på samme måte. Cerata er lange og koniske, plassert på små forhøyninger, samlet i knipper, i omtrent fem grupper langs sidene av ryggen.

Tarmkanalene i cerata er ofte skarpt røde eller sinoberrøde, men andre fargevarianter kan forekomme. Tuppene av cerata er hvite og har ingen ring slik det er vanlig på andre lignende arter. Arten er spesiell ved at cerata fortsetter frem på hodet, forbi rinoforene.

Utbredelse

Utbredelsen strekker seg langs hele norskekysten fra Oslofjorden til Nordkapp. Den er også funnet i Sverige, Færøyene, de Britiske øyer, på den spanske middelhavskysten. Og på vestsiden av Atlanterhavet i Massachusetts og Cape Cod.

Levesett

Arten spiser typisk hydrozoer i slekten Eudendrium, men kan også livnære seg på Hydrallmania, Kirchenpaueria, Sarsia og Tubularia.

Carronella pellucida kan gjenkjennes på de svært lange rinoforene, som gjerne peker i en bue fremover.

Forvekslingsarter

Carronella pellucida kan forveksles med de fleste artene i familien Coryphellidae til tross for at den hører til en annen familie, Flabellinidae. Dette gjelder spesielt små individer. C. pellucida kan kjennes på at cerata går frem til hodet foran rinoforene, som er svært lange. Dette ser man ellers bare hos Cuthona nana, som ellers ikke er til å forveksle med denne. En nyoppdaget art i Norge, Carronella enne, er helt lik C. pellucida i ytre morfologi. Det er kun indre anatomi på raspetung og genetiske forskjeller som skiller de to artene. 

Etymologi

Carronella er oppkalt etter Loch Carron, en fjord på vestkysten av Skottland hvor denne arten har blitt observert gjennom mange år. Dette til tross for at den opprinnelig ble funnet utenfor Newcastle på den britiske østkysten.

Pellucida er feminint entall av latinsk "pellucido" som betyr gjennomsiktig, gjennomskinnelig, eller lysende.

Arten ble beskrevet som Eolis pellucida av Alder & Hancock i 1843. Slik illustrerte de den i sitt verk A monograph of the British nudibranchiate Mollusca fra 1855. 

YouTube video: Film av Carronella pellucida

Arten het tidligere Flabellina pellucida.

Kilder

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M og Picton B (2017). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717: 1–139. https://doi.org/10.3897/zookeys.717.21885

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Carronella pellucida (Alder & Hancock, 1843). www.artsdatabanken.no/Pages/300882. Nedlastet <dag/måned/år>.