Krumsnutekreps skiller seg fra alle andre arter ved at den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er langt og bøyd bakover. Den er mest vanlig på stein/sandsubstrat og fins i hele landet.

Nøkkelkarakterer

På grunn av både utseende og strukturene til ryggskjoldet, har krumsnutekreps Rhynchotalona mye til felles med arter tilhørende slekten Alona spp. Den skiller seg likevel klart fra disse ved at den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er langt og bøyd bakover. Til forskjell fra andre arter i familien Chydoridae er punktøyet klart større enn fasettøyet. Ryggskjoldet er karakterisert med markerte langsgående striper. Bakkroppen er relativt kort, jevnbred og med tre kraftige tenner som blir større mot enden. Ryggskjoldet er mer eller mindre gjennomsiktig med et anstrøk av blek gul farge.

Hunn: Lengde 0,4–0,6 mm

Hann: Lengde 0,3–0,4 mm

Økologi og utbredelse

Krumsnutekreps er funnet i omtrent 20 % av de undersøkte vannforekomstene, og er utbredt over hele landet. Den er funnet fra havnivå og opp til høyfjellet (1500 moh.). Selv om den er mest vanlig i mellomstore vann, er den også relativt vanlig i både de minste og i de største vannforekomstene, og er assosiert med stein/sand-substrat der den ernærer seg som skraper. Den er tolerant med hensyn til pH (3,9–8,2) og er like vanlig i de sure som i de nøytrale vannene. Likeledes fins den både i elektrolyttfattig og elektrolyttrikt vann (0,5–957,0 mS/m).

Forvekslingsarter