Snegledvergkreps med sine langsomme sklidende bevegelser, finner vi i alle typer av vannforekomster. Den er utbredt over hele landet, men er noe mindre vanlig enn stripedvergkreps, som den kan forveksles med.

Nøkkelkarakterer

Snegledvergkreps A. exigua kan forveksles med stripedvergkreps A. excisa, men polygonene som utgjør strukturene i ryggskjoldet hos snegledvergkreps mangler langsgående striper. Dessuten er bakkroppen noe kortere enn hos stripedvergkreps. Forkant av hodet (rostrum) er forholdsvis kort og på undersiden av ryggskjoldet er det i bakkant noen små korte tenner. Navnet har den fått på grunn av sine langsomme sklidende bevegelser. Snegledvergkreps kan være grå eller rødbrun.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,2–0,3 mm

Økologi og utbredelse

Snegledvergkreps er mindre vanlig enn stripedvergkreps og er funnet i 12 % av ferskvannlokalitetene. Den er en litoral skraper der det er gjort få funn på Vestlandet og i Nord-Norge. Funnlokalitetene fordeler seg fra nær havnivå og opp til 1271 moh., med flest funn mellom 100 og 300 moh. Den fins i alle typer vannforekomster og i forskjellig typer av vegetasjon, der pH kan variere mellom 3,9 og 9,0. Sjansen for å påtreffe arten er noe større med høyt elektrolyttinnhold.

Look-alikes