Polarlinsekreps er den største av artene som tilhører familien chydoridae. Den er kun funnet i fire lokaliteter i Lofoten og må ikke forveksles med slektningen linsekreps som er vanlig og har en vid utbredelse i landet.

Nøkkelkarakterer

Polarlinsekreps Eurycercus glacialis er den største av artene som tilhører familien chydoridae. Liksom hos slektningen linsekreps E. lamellatus, synes mer enn halvparten av det andre antenneparet bak rostrum (den fremre delen av hodepartiet). Sansehåret finner vi her mellom midten og enden av antennen. Dette er en karakter som skiller arten fra linsekreps der dette håret sitter ved basis av det 2. antenneparet. Polarlinsekreps har 77–91 tenner på bakkroppen mot >90 hos linsekeps. Fargen varierer fra gulaktig rød til olivenbrun med elementer av grønt.

Hunn: Lengde 4,0–6,0 mm

Hann: Lengde 1,0–2,0 mm

Økologi og utbredelse

Polarlinsekreps er en strandlevende skraper som er funnet i fire lokaliteter i Lofoten, Nordland fylke. Disse ligger 37–184 moh., og varierer i størrelse fra 0,5 og til 21 ha. pH i funnlokalitene var 6,3–7,0 og ledningsevnen 2,3–3,4 mS/m.

Forvekslingsarter