Stripedvergkreps er en vanlig art som er moderat forsuringsfølsom. Arten er lett gjenkjennbar ved at ryggskjoldet består av polygoner som er tett besatt med langsgående striper.

Nøkkelkarakterer

Stripedvergkreps Alonella excisa har et ovalt utseende. Ryggskjoldet er karakterisert ved at det består av polygoner som er tett besatt med langsgående striper. Dette skiller arten fra slektningen snegledvergkreps A. exigua som mangler stripene. I tillegg er bakkroppen til stripedvergkreps lengre og slakere enn hos snegledvergkreps. Forkant av hodet (rostrum) er forholdsvis kort og på undersiden av ryggskjoldet er det i bakkant 2–4 tenner. Stripedvergkreps er grålig brun.

Hunn: Lengde 0,3–0,5 mm

Hann: Lengde 0,2–0,3 mm

Økologi og utbredelse

Stripedvergkreps er en litoral skraper som fins i overkant av 1/3 av vannforekomstene, og som er utbredt i hele landet. Den er funnet fra havnivå og opp til 1387 moh., med flest funn mellom 500 og 700 moh. Den er vanlig i alt fra små pytter til store innsjøer og kan være assosiert med forskjellige substrater. Den har en vid toleranse i forhold til pH (3,7–8,1), men er mest vanlig når pH<5.0. Stripedvergkreps er registrert både i brakkvannspåvirkede lokaliteter (154 mS/m), så vel som i elektrolyttfattige fjellvann (0,4 mS/m).

Forvekslingsarter