Ryggskjoldet til høyrygget mudderkreps har høyeste punkt baktil der den karakteristiske bakkroppen alltid er synlig. Den lever i det øverste laget av bunnsubstratet.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden har høyrygget mudderkreps Leydigia leydigi en tilnærmet rektangulær form med høyeste punkt baktil. I motsetning til de fleste vannloppene har den et øye som er mindre enn punktøyet (oscellus). Bakkroppen er meget karakteristisk og stikker alltid ut fra ryggskjoldet. På oversiden er denne buet med høyeste punkt på midten. På siden har den 9–12 bunter som hver består av 5–8 børster med forskjellig lengde. Fargen varierer fra lys linfarget til gulaktig rødfarge. Noen individer kan mangle farge og er mer eller mindre gjennomsiktige.   

Hunn: Lengde 0,7–1,0 mm

Hann: Lengde 0,6–0,8 mm

Økologi og utbredelse

Høyrygget mudderkreps er kun funnet i noen få lokaliteter øst for Oslo. G.O. Sars fant den i to lokaliteter på 1800-tallet. Funnlokalitetene ligger i marine sedimenter og kan karakteriseres som mesotrofe/eutrofe. Den lever i det øverste laget av bunnsubstratet og er sannsynligvis underrepresentert i håvprøver.