Gebisskreps er lett å skille fra alle andre arter tilhørende familien Chydoridae ved at den har 12–21 kraftige tenner i bakkant av ryggskjoldet. Den er vanlig og kan opptre i forholdvis høye tettheter.

Nøkkelkarakterer

Gebisskreps Pleuroxus truncatus er også kjent under det latinske navnet Peracantha truncata. Den er lett å skille fra alle andre arter tilhørende familien Chydoridae ved 12–21 kraftige tenner som utgjør bakkanten av ryggskjoldet. Bakkroppen er besatt med 11–20 fine tenner som øker i størrelse mot enden. Under disse finner vi grupper av små børster. Fargen kan variere fra lys brun til brun.

Hunn: Lengde 0,5–0,8 mm

Hann: Lengde 0,4–0,5 mm

Økologi og utbredelse

Gebisskreps er en vanlig strandlevende skraper som er funnet i 23 % av lokalitetene. Den er mest vanlig i de sørøstlige delene av landet. På Vestlandet og i Nord-Norge har den en mer spredt forekomst. Selv om den fins fra havnivå og opp til høyfjellet (1268 moh.), er flest funn gjort mellom 100 og 300 moh. (40 %). Den er funnet i alle typer av vannforekomster, både i vegetasjon og på stein/sand-substrat, og da gjerne i relativt høye tettheter. Forekomsten av arten øker noe med økende pH, som kan variere mellom 4,2 og 8,6. Ledningsevnen i funnlokalitetene ligger mellom 0,7 og 53 mS/m.