Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 89
Limniske 83
Terrestriske 0
Marine 6
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder