Sildemåken har et mørkt ryggparti og gule føtter.

Sildemåken er nesten på størrelse med gråmåke, men av utseende er den spinklere og lettere bygd enn denne. Den har en jevnt mørk, fra mørkegrå til svart, overside og gule bein.

Kjennetegn

Sildemåken er ca. 60 cm lang og veier ca. 600–900 gram. I Norge finnes det tre underarter av sildemåken. Den nordlige sildemåken Larus fuscus fuscus har svart overside som er like mørk som vingespissene, mens den sørnorske underarten Larus fuscus intermedius har en noe lysere overside enn de svarte vingespissene. Underarten Larus fuscus graellsii er enda lysere og er mørkegrå på oversiden. Underarten Larus fuscus fuscus er den minste av dem og har relativt lengre vinger og spinklere nebb. Sildemåken har gule bein. Kjønnene er like, men hannen er gjerne litt større enn hunnen.

Biologi

Sildemåkene finner ofte mat i jordbruksområder.

Sildemåken hekker spredt eller i kolonier på bakken i flatt eller kupert terreng. Alder ved første hekking er vanligvis 4 (3–6) år. Den legger oftest 3 egg (1–4), og eggleggingen skjer i mai i Sør-Norge og i juni i Nord-Norge. Eggene ruges av begge foreldrene i ca. 27 dager. Ungene flyr etter 30–40 dager.

Sildemåken lever av fisk og andre marine organismer, smågnagere, fugler, insekter, plantemateriale og søppel.

Fugler av underartene Larus fuscus intermedius og Larus fuscus graellsii har en fullstendig myting (fjærfelling) i mai–desember. De starter på hekkeplassen og avslutter i vinterkvarteret. De nordnorske Larus fuscus fuscus myter mye senere, i oktober–april, hovedsakelig i vinterkvarteret.

Utbredelse

Sildemåken hekker i Vest-Europa og i vestlige deler av arktisk Russland. Underarten Larus fuscus fuscus hekker fra Sør-Trøndelag og nordover, mens Larus fuscus intermedius hekker i Sør-Norge. Det er noen få funn av antatt hekkende Larus fuscus graellsii i Nord-Norge, trolig fra den islandske bestanden. Det ser ut som om de lyse sildemåkene, trolig for det meste Larus fuscus intermedius er på ekspansjon nordover. Underarten Larus fuscus fuscus overvintrer i Midt-Østen og i Øst-Afrika, mens Larus fuscus intermedius og Larus fuscus graellsii overvintrer langs kysten av Vest-Europa og Vest-Afrika. Noen få kan også overvintre lengst sør i Norge. Sildemåkene kommer tilbake til Norge i april–mai.

Bestandsstatus

Den totale hekkebestanden i Norge er estimert til ca. 28 000 par, hvorav ca. 21 500 par (Larus fuscus intermedius) hekker ved kysten av Nordsjøen og Skagerrak. De resterende parene, ca. 6500, som hekker fra Trøndelag og nordover, er representert med underarten Larus fuscus fuscus. Alle tall er fra 2015. Se ellers www.seapop.no.

Det hekker ca. 28 000 par sildemåke i Norge.