Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,031
Limniske 57
Terrestriske 577
Marine 397
Antatt antall uoppdagede arter 64
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder