Stormsvalen kjennes fra havsvalen på de gråhvite båndene på oversiden av vingen, og sin kløftede stjert.

Stormsvale er vår nest minste stormfugl. Hvis man befinner seg langt til havs kan man se den dansende med sin flaggermusaktige flukt over bølgene.

Kjennetegn

Stormsvale er en svartaktig fugl, som er noe større enn havsvale. Den skiller seg fra havsvale på en kløftet stjert, og på nært hold kan man se at den hvite overgumpen har ei grå midtlinje. Den har en meget karakteristisk flaggermuslignende flukt som stadig veksler i hastighet og retning. Den følger ikke fartøyer. Det er ingen forskjeller mellom hann og hunn, og ungfuglene ligner de voksne.

Biologi

Stormsvalene hekker utelukkende i kolonier på oceaniske øyer og som regel i betydelig avstand fra fastlandet. I Norge er den bare påvist på Røst, men dens nattlige aktivitetsmønster gjør den vanskelig å oppdage.

Som andre stormfugler har stormsvala en svært langsom reproduksjon. Den legger kun ett egg, og blir ikke kjønnsmoden før den er 4–5 år gammel. Dette bør oppveies av lav voksendødelighet, men troverdige data for overlevelse mangler. Hannen bygger reiret i et hulrom i bakken, f.eks. i ur, lundereir eller under trerøtter, eller i en jordgang som den selv graver ut. For å unngå predasjon må den ankomme og forlate kolonien i mørke. På Røst starter derfor ikke eggleggingen før i august, og noen legger først i september. Rugetiden er ca. 40 døgn. Begge foreldrene ruger. Hver av voksenfuglene ruger om lag 4 dager av gangen. Ungen blir i reiret 60–70 døgn. Dette betyr at den ikke forlater kolonien før tidlig i desember. I Storbritannia starter eggleggingen i juni og hekkingen er avsluttet ved utgangen av oktober.

Den lever av små planktoniske organismer som den plukker fra overflata, som små krepsdyr, vingesnegler, bittesmå blekkspruter o.l.

Utbredelse

Stormsvala er meget tallrik og vidt utbredt på den nordlige halvkule. De viktigste hekkeområdene ligger i det nordlige Stillehavet og det vestlige Atlanterhavet. Verdensbestanden teller trolig mellom 10 og 15 millioner par.

Bestandsstatus

Den østatlantiske bestanden er i sammenligning liten, trolig mellom 10 000 og 100 000 par. Bestanden på Røst er sannsynligvis over 100 par.

Stormsvalen flyr ofte lavt over vannflaten når de er på søking etter mat.