Måker og terner er gjennomgående hvite fugler, ofte med svarte tegninger på vingene eller hode. De forekommer vanligst ved kysten, men kan også finnes i fjellheimen. Mange av måkeartene er i Norge gjennom hele året, mens ternene er trekkfugler som kun opptrer i sommerhalvåret.