Teisten skilles lett fra de andre alkefuglene på sin helt svarte fjærdrakt (i hekketiden) og sitt spisse nebb.

Teisten er en mellomstor alkefugl. Den er karakteristisk med sin helsvarte kropp med et hvitt vingespeil, og sitt knallrøde gap. Arten hekker skjult i steinur og bergsprekker.

Kjennetegn

Teisten er 32–38 cm lang og veier ca. 400 gram. I sommerdrakt er den svart med store hvite vingefelt, spist svart nebb og røde bein. I vinterdrakt har den hvit underside og hvit- og svartspettet hode og overside. Ungfuglene i første vinterdrakt ligner de voksne, men de hvite vingefeltene har mørke tegninger. Kjønnene er like.

Biologi

Teisten er en kolonihekker, som plasserer eggene skjult i en steinur eller bergsprekk. Den er også funnet hekkende under takstein på sjøbuer og i steinvarder på skjær langs kysten. Alder ved første gangs hekking er 4 år. Den legger vanligvis 2 egg og eggleggingen skjer normalt i begynnelsen av juni. Eggene ruges av begge foreldrene i ca 30 dager. Ungene forlater først reiret i en alder av 40 dager. De klarer seg da selv.

Teisten lever av småfisk, særlig tangsprell og ulker. Dessuten planktoniske krepsdyr og bløtdyr. Den kan dykke ned til minst 20 meters dyp, men som oftest henter den næring på grunt vann.

Teisten har en fullstendig myting (fjærfelling) etter hekkesesongen i august-november, og er flyveudyktig mens vingefjærene vokser ut. Den myter så kroppsfjærene til sommerdrakt i mars–april.

Teisten er en sosial fugl som ofte ligger utenfor kolonien og "spiller". De har en høyfrekvent plystrelyd.

Utbredelse

Teisten har en tilnærmet sirkumpolar utbredelse. I Norge hekker den langs hele kysten fra Østfold til Øst-Finnmark, samt på Jan Mayen, Bjørnøya og Spitsbergen. Arten overvintrer langs hele norskekysten. Gjennfunn av ringmerkede fugler tyder på at den overvintrer i nærheten av hekkeplassene.

Bestandsstatus

Hekkebestanden på fastlandet er estimert til ca. 35 000 par, mens det på Bjørnøya og Spitsbergen hekker anslagsvis 20 000 par (tall fra 2015). Se ellers www.seapop.no.