Stormfuglfamilien er i Norge representert ved havhest. Stormfuglene hører til blant de mest marine sjøfuglene, og de tilbringer hele livet, bortsett fra hekketiden, ute på havet.