Hegrefamilien er i Norge representert ved gråhegre. Felles for mange hegrearter er at de har et relativt langt og spisst nebb som er velegnet til å fange småfisk og amfibier med. De fleste artene er knyttet til våtmarkssystemer.