Sulene er en gruppe overflatebeitende sjøfugl som fanger fisk ved stupdykking. På verdensbasis finnes det 10 arter, mens i norske farvann har vi kun havsule. Denne hekker på begge sider av Nord-Atlanteren.