Dykkerfamilien, eller lappedykkere, er med sin kroppsform tilpasset et liv i tilknytning til vann. De kommer til land kun for å hekke, og finner oftest sine hekkeplasser i ferskvannssystemer. De vanligste artene i Norge er horndykker og toppdykker, mens gråstrupedykker og dvergdykker opptrer kun i små antall. Alle artene hekker i Norge. De opptrer i det marine miljøet kun utenom hekkeperioden.