Sandhumle, Bombus veteranus, på rødknapp, Lappeenranta, Joutseno, Finland, 4. juli 2009.

Sandhumle Bombus veteranus er en liten humleart med grå pels som nærmest Norge er kjent fra Finland, Sverige og Danmark. Den minner mest om den lyse formen av enghumle, men mangler rød bakstuss. En forekomst ved Bottenvika i Nord-Sverige er relativt nyetablert, og det er ikke utenkelig at arten kan dukke opp i Norge i framtida.

Kjennetegn

Sandhumle tilhører underslekten Thoracobombus, og har gjennomgående lys grå pels som kun brytes av et mørkt bånd mellom vingefestene. Den er en forholdsvis liten humle og kan minne om en blek arbeider av kløverhumle, men kanskje heller bleke eksemplarer av den lyse formen av enghumle. Enghumle har imidlertid mørkere behåring på T3 og rødlig behåring på bakstussen.

Forekomster nær Norge

De nærmeste kjente forekomstene av sandhumle finnes innerst i Bottenvika i Sverige (påvist der første gang i 2003), samt på Kola-halvøya (der den ble funnet i 2012) ikke langt fra Pasvik i Finnmark. Tidligere ble sandhumle også funnet i Sør-Sverige, men er ikke funnet der siden 1950-tallet. Fra Danmark er det kun kjent spredte forekomster av sandhumle fra Jylland og Fyn i nyere tid.

Sandhumle Bombus veteranus på rødknapp, Lappeenranta i Joutseno, Finland, 4. juli 2009.

Forvekslingsarter