Sandhumle.

Sandhumle Bombus veteranus er en liten humleart med grå pels som nærmest Norge er kjent fra Finland, Sverige og Danmark. Den minner mest om den lyse formen av enghumle, men mangler rød bakstuss. En forekomst ved Bottenvika i Nord-Sverige er relativt nyetablert, og det er ikke utenkelig at arten kan dukke opp i Norge i framtida.

Sandhumle Bombus veteranus (Fabricius, 1793)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.