Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus muscorum
Vimeo video: Bombus consobrinus
Vimeo video: Bombus soroeenisis
Vimeo video: Bombus pratorum 10
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene: