Humlehode, forfra

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Humlehode sett forfra med angivelse av betegnelser som har betydning for artsbestemmelse. Bildet viser en hunn av steingjøkhumle Bombus rupestris.