Kragejordhumle er i Norge mest vanlig langs kysten på Vestlandet. Den er svært vanskelig å skille fra lys jordhumle og kilejordhumle, men har et bredere kragebånd som går et godt stykke under vingefestene.

Dronning og arbeidere

Dronning av kragejordhumle Bombus magnus, Smøla i Sør-Trøndelag.

Dronningen av kragejordhumle er stor (lengde ca. 20 mm) og ofte noe større enn lys jordhumle og kilejordhumle, men litt mindre enn mørk jordhumle. Den er vanskelig å skille fra lys jordhumle og kilejordhumle på fargemønster, men kan oftest skilles på et bredt kragebånd som går langt under vingefestene. Resultater fra DNA-strekkoding viser imidlertid at det er noe variasjon knyttet til denne karakteren (Carolan et al. 2012). Mellomkroppen er ellers svart og har vanligvis noen gule hår på skutellen. Bakkroppen er svart på T1, som også kan ha varierende mengde gule hår, gul på T2, svart på T3 og hvitaktig på bakstussen. Arbeiderne ligner på dronningen, men er gjennomgående mindre.

Hanner

Hanner av kragejordhumle ligner på dronningen og har utpregete gule tegninger. De har svart og gul behåring i ansiktet.

Utbredelse

Kragejordhumle er utbredt i store deler av Europa og finnes i tillegg østover gjennom Asia til Stillehavet. I Norge er den funnet langs kysten fra Østfold til Troms, men også i innlandet som blant annet i Trysil (der funn er dokumentert med DNA-strekkoding). Dette er den mest sjeldne av jordhumlene i innlandet, men den ser ut til å være ganske vanlig flere steder langs kysten, særlig i Bergensområdet og sørover til Boknafjorden.

Levesett

Kragejordhumle opptrer i lavlandet på samme måte som andre jordhumler, men er mest vanlig langs kysten. Det er ikke kjent om arten har spesifikke habitatkrav utover det andre jordhumler har.

Dronninger er i Norge registrert fra 1. mai til 28. september, og arbeidere fra 23. juni til 28. september. Vi mangler data på hanner fra Norge som er DNA-strekkodet.

Arten har som andre jordhumler bol nede i jorda, oftest i gamle musebol.

Dronning av kragejordhumle Bombus magnus på vier (Salix sp.), Snillfjord i Sør-Trøndelag.

Forvekslingsarter

Kragejordhumle Bombus magnus, dronning. Legg merke til det brede kragebåndet som går langt ned på siden av mellomkroppen.

Kragejordhumle er ofte svært vanskelig å skille fra nærstående jordhumlearter. Typiske dronninger av kragejordhumle kan identifiseres på at det brede kragebåndet går langt under vingefestene (se bilde), men noen individer har mindre utbredt kragebånd og kan ikke identifiserers sikkert.

Hannene har ofte utpreget gul behåring, også i ansiktet, og kan slik sett minne om lys jordhumle, men individer med mørkere ansiktsbehåring kan forveksles med kilejordhumle og muligens mørk jordhumle. Arbeidere og hanner av kragejordhumle er som oftest ikke mulig å artsbestemme sikkert uten bruk av molekylære analyser.

Generelt bør sikker artsbestemmelse av jordhumler støttes av DNA-strekkoding. For mer inngående studier av artsforskjeller på jordhumler, se Carolan et al. (2012) og Williams et al. (2012).