Lys jordhumle er en av våre aller vanligste humler og finnes nesten overalt i Norge unntatt høyt til fjells. Den kan være svært vanskelig å skille fra de andre jordhumlene, men hannen er karakteristisk med sin påfallende lyse ansiktsbehåring.

Dronning og arbeidere

Dronning av lys jordhumle Bombus lucorum på rødknapp, Kongsvoll i Oppdal, Sør-Trøndelag.

Dronningen av lys jordhumle er relativt stor (lengde ca. 20 mm), men er ofte noe mindre enn kragejordhumle og mørk jordhumle. Mellomkroppen er svart med et bredt gult kragebånd som varierer fra blekgult til sitrongult i farge. Kragebåndet når bare så vidt nedenfor vingefestene. Bakkroppen er svart på T1, gul på T2, svart på T3 og hvit på bakstussen. Det gule båndet på T2 varierer, i likhet med kragebåndet, fra sitrongult til blekgult. Lys jordhumle virker ofte ganske rufsete i behåringen. Arbeidere ligner dronningen i fargemønster, men er gjerne betydelig mindre.

Hanner

Hannene av lys jordhumle er svært variable i fargetegninger, fra lysegrå til sitrongule, men de har alltid påfallende lys behåring i ansiktet. Fargebåndene kan ligne dem hos hunnen, men alle overganger mot nærmest helt ensfarget lyse individer finnes. De har oftest et bredt lyst kragebånd som når langt ned på sidene av mellomkroppen.

Utbredelse

Lys jordhumle er utbredt i hele Europa inkludert Island, og finnes østover gjennom Asia til Stillehavskysten, samt sørover til India. Den finnes også i vestlige deler av Nord-Amerika. I Norge er den funnet i det meste av landet unntatt de nordligste deler av Finnmark.

Levesett

Lys jordhumle forekommer over alt fra kyst til fjell, men er mindre tallrik over skoggrensa.

Dette er en av våre aller tidligeste humler. De første dronningene kan være på vingene fra begynnelsen av mars. Dronninger er i Norge registrert fra 10. mars til 9. oktober, arbeidere fra 14. april til 29. september og hanner fra 10. juni til 4. oktober.

Lys jordhumle har bol nede i jorda og har store kolonier på opptil 200–250 individer.

Forvekslingsarter

Kragebånd

Dronninger av lys jordhumle Bombus lucorum (venstre) og mørk jordhumle Bombus terrestris (høyre).

Broddslire

Broddslire (sting-sheath) av lys jordhumle Bombus lucorum.

Lys jordhumle forveksles lett med de lyseste individene av mørk jordhumle, særlig gjelder dette arbeidere. Resultater fra DNA-strekkoding viser at det ikke alltid er mulig å skille lys jordhumle fra kragejordhumle og kilejordhumle på fargemønsteret (Carolan et al. 2012). Hanner av lys jordhumle kan trolig skilles fra hanner av alle de andre jordhumleartene på at de har påfallende lys ansiktsbehåring, men vær oppmerksom på at enkelte eksemplarer av lys jordhumle kan være nokså like påfallende lyse hanner av lynghumle. Hanner av kragejordhumle kan imidlertid også ha en høy andel lyse hår i ansiktet. Hanner av kilejordhumle har svært sjelden mer en 50 % lyse hår i ansiktet. Atypiske individer av lys jordhumle bør DNA-strekkodes for sikker identifisering.

Man bør også merke seg at jordhumler kan være vanskelige å skille fra lundhumle, særlig når det gjelder arbeidere. Lundhumle har imidlertid oftest en svart kløft i det gule fargebåndet på T2, mer hjerteformet hode, i tillegg til at mandiblene og overleppen er annerledes utformet (Løken 1973). De lyse hårene på bakkroppen er dessuten tettere hos jordhumler og mer slikeaktige og gjennomskinnelige hos lundhumle. Broddsliren hos hunnene og genitaliene hos hannene av lundhumle er dessuten helt unike.