Vingespenn

32-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til Kina og Altaj i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Snåsa i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på ulike urter, men også på lave busker.

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På ulike åpne biotoper, også i bjørkebeltet i fjellet.