Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan. Utbredt i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på hagtorn (Crataegus), slåpetorn, hegg og trollhegg.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I løvskog og skogbryn.