Vingespenn

27-32 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er sterkt grønne. Framvingen har hvite bølgete mellomlinjer, den indre utydelig, og en tydelig hvit midtprikk. Framkanten er gulhvit. Den hvite midtprikken skiller arten fra andre grønne målere.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Japan. Utbredelsen er flekkvis, og arten er i tilbakegang i Mellom-Europa. Utbredt i Sør-Finland, ett funn i Sverige, mangler i Danmark.

Utbredelse i Norge

Kjent fra Ostøya og Borøya i indre Oslofjord (Bærum). Fra 1800-tallet er arten også kjent fra Oslo. Siste norske funn av arten var i 1984, og lokalitetene i indre Oslofjord trues av utbygging og ugunstig skjøtsel.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på ryllik, men også på andre kurvplanter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

På relativt tørre, kalkpåvirkede enger. Sommerfuglen flyr om natta.